La mediació en el nostre centre


La mediació…

És un mètode de resolució de conflictes on les dues parts implicades s’adrecen voluntàriament per intentar cercar un acord mutu amb l’ajuda de persones mediadores.

  • És pacífica
  • És confidencial
  • Facilita la comunicació
  • Atorga el poder de prendre les pròpies decisions
  • Atorga el poder de cercar solucions pròpies al conflicte
  • No hi ha ningú que jutgi o que imposi càstigs

Més informació